Den norske forleggerforening

 

Norge – et land fylt med foreninger Vi lever i et veldig beskyttet land, der foreninger gjør sitt aller beste for å beholde den høye livskvaliteten vi har oppnådd gjennom årene. Ved å organisere oss og jobbe sammen mot et felles gode, har vi klart å oppnå helt fantastiske resultater på kryss og tvers av bransjene. Snakker vi litteratur, er det Den norske Forleggerforening som står i sentrum for bransjen her i landet. Organisasjonen har eksistert helt siden slutten av 1800-tallet, og sørget for at alle norske forlag ivaretar sine interesser. Totalt sett har over åtti forlag medlemskap i Den norske Forleggerforening, og organisasjonen har en 80 % markedsandel av boksalget her i Norge. Ett av de viktigste årlige oppgavene de sitter på, er statistikken over solgte bøker, uansett format. Hvert år utgir de en utfyllende statistikk for salg av bøker, samtidig som de hjelper de ulike forlagene med juridiske spørsmål. Dessuten er foreningen aktiv i politiske saker, deriblant en fornying av den kjente Bokavtalen, samt arbeid mot nullmoms på e-bøker. De sistnevnte har nemlig begynt å ta over store deler av markedet, og Den norske Forleggerforening har jobbet hardt med å gjøre det enklest mulig for både forfattere og lesere å komme til enighet rundt disse. Norge er rett og slett et foreningland, der alle jobber sammen for å gjøre livet lett å leve for alle deler av befolkningen. Bøker har gått inn i en tøff periode på grunn av inntoget av internett, og Forleggerforeningen gjør sitt ytterste for at det fortsatt skal være økonomisk lukrativt å skrive gode bøker.   Bokavtalen For å gjøre det enklere å selge bøker her i landet, uansett forlag og type litteratur, inngikk Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen den såkalte Bokavtalen. Dette er en bransjeavtale med formål å stimulere interesse for bøker i Norge, samt bidra til å styrke den norske språkkulturen. Bokavtalen har dessuten klart å unngå Konkurranseloven, og regulerer nå om dagen de ulike rabattene på bøker. Altså kan ingen forlag legge ut sine bøker med store rabatter for å fange folks oppmerksomhet. Dermed får leserne muligheten til å velge akkurat de bøkene de ønsker å lese, i stedet for å gå etter de billigste variantene. Dette har gjort meget godt for den litterære bransjen i Norge, som nå kan fokusere på å utgi gode bøker i stedet for å fokusere på prisnivåene.   Kjente forlag i rekkene Alle respekterte forlag i Norge har innledet et samarbeid med Den norske Forleggerforeningen. Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Kunnskapsforlaget – alle disse er faste medlemmer hos Forleggerforeningen, derfor er det minimalt med konkurranse mellom forlagene. Dette gjør meget godt for leserne og forfatterne, som slipper å bekymre seg for presset fra forlagene. Alle mulige forlag er med i rekkene – forlag som fokuserer på bokmål, nynorsk, samiske bøker, alle har en plass i Forleggerforeningen. Slik forsikrer samtidig bokhandlerne seg om et utfyllende tilbud på bokhyllene sine, noe som igjen gagner leserne. Dette er en forening som virkelig bryr seg om bøker og litteratur generelt. Med deres hjelp har nordmenn blitt en stadig mer lesende nasjon, og den fremtidige utviklingen av e-bøker vil se Forleggerforeningen gjøre en ekstra god jobb med å formidle informasjon om utlån og kjøp av disse.