Forlagenes etiske regler

 

 

Frihet på toppen av skalaen

Norge er et fritt land, et land der ytringsfriheten og informasjonsfriheten står veldig sterkt. Dette gjelder også forlagene, som beskytter trykkefriheten – ett av de grunnleggende rettighetene et menneske har. Forlagene forholder seg til en rekke etiske regler, men til syvende og sist er det friheten som gjelder. Så lenge folk vil kjøpe en bok, er det opp til forlaget å trykke den for deretter å stille den ut til salg. Så lenge boka ikke er i strid med andre lover, kan den altså trykkes og selges uten noen som helst begrensninger. Ytringsfrihet, ansvar og etikk er de tre viktigste elementene i forlagenes regler. Samtidig må man huske på at forlaget forvalter andres ytringer, altså vil de fra tid til annen stilles overfor avgjørelser der etikk må stå sterkt i sentrum. Det har vært heftige diskusjoner angående etikk i forlagsbransjen, og hvorvidt det kunne vært smart å utarbeide en såkalt etikkplakat for forfatterne og forlagene. Inntil videre har man gått bort fra dette og bestemt seg for å ta hver sak på individuell basis.  

Etiske regelverk

Den omstridte «etiske plakaten» er fortsatt under utvikling, og det er høyst usannsynlig at den vil bli noe mer enn en guide igjennom de etiske regelverkene som allerede eksisterer i forlagenes verden. Det er dog tydelig at man trenger et klarere retningslinjer i bransjen, slik at man vet nøyaktig hvor grensene går. Når Marit Christensen lanserte boka «Moren», som handler om moren til Anders Breivik, var det mange som stilte seg negativ til denne – nettopp på grunn av at det ikke er etisk riktig å henge ut moren til en terrorist, uansett hvor fæl og umenneskelig han er. Det er en skjør balanse mellom ytringsfrihet og krenkelse, derfor har de ulike forlagene trådd veldig varsomt frem rundt disse diskusjonene.  

Tredelt utkast

Det første utkastet av disse etiske retningslinjene for norske forlag har allerede kommet på banen, men er ikke stort mer enn en veldig vag guide. Vær grundig, vær varsom, og vær modig – slik falt de på plass. Man får ikke særlig mye ut av dette, men hvor mye lenger kunne man egentlig gå? Etiske regler kan faktisk ikke være stort mer enn vage retningslinjer, for ellers vil de være krenkende på ytringsfriheten. Uansett hva man måtte mene om boka «Moren», for eksempel, har folk rett til å kjøpe den. Spørsmålet er om forfatteren skulle fått litt mer kritikk for måten hun valgte å tjene penger – det er tross alt et PR-stunt, hun tjener penger på andres elendighet.